V Spišskej Belej sa v piatok 29. novembra 2019 uskutoční už 3. ročník charitatívnej módnej prehliadky pre Luka.

Podujatie sa uskutoční v spoločenskej sále Fantázia v Spišskej Belej a začína sa o 17.00 hodine. Organizátorkou akcie je Diana Majlenderová.

Tá celé podujatie nasmerovala na pomoc malému Lukovi, ktorý má 5 rokov, s rodičmi býva v Spišskej Belej, no za ten čas už prekonal viacnásobnú sepsu a vymenovanie jeho diagnóz je poriadne dlhý: Mitochondriopatia, metabolické ochorenie, hypotrofia, neprospievanie, psychomotorická retardácia, ľahká spastická ľavostranná hemiparéza, ľavostranný torticollis, hypoxicko-ischemická encefalopatia, pylorospazmus, gastroezofágový reflux, sepsa, DMO, spastická diplégia, cerebrálna paréza. Nevyhnutnosťou sú pre tohto chlapčeka rôzne cvičenia, rehabilitácie, aby neostal ležiaci, no rodičia úspešne bojujú s nepriazňou osudu.

Práve charitatívna módna prehliadka, ktorej výťažok pôjde na uhradenie časti výdavkov na Lukovu liečbu, má byť jednou z ciest, ktorá môže usmievavému chlapčekovi pomôcť.

Tento rok to bude módna prehliadka, v ktorej sa prezentujú slovenské módne značky, medzi ktorými nebudú chýbať ani módne skvosty z dielne kežmarskej Súkromnej spojenej školy na ulici Biela voda. Podujatie budú moderovať Barbora Repková a Jaro Pavlík, príjemnú atmosféru spríjemní speváčka Veronika Strapková a členovia popradského tanečného klubu Fearless crew a  na podujatí nebude chýbať tombola či chutné občerstvenie. Vstupné je 25 eur.

Kto má dobré srdce a chuť pomôcť bude na podujatí srdečne vítaný!

 

Foto: archív charitatívnej módnej prehliadky 2018, archív rodiny Kušmirekovcov