MUDr. Peter Slovík bol v utorok 27. júna 2023 ocenený zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti rozhodnutím prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Ocenenie mu bolo odovzdané na slávnostnom výročnom ceremoniáli v Dvorane slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave.

Peter Slovík sa narodil 21. apríla 1953 v obci Tvarožná v kruhu blízkej rodiny. V tento deň oslavovala okrúhle 35. narodeniny britská kráľovná Alžbeta II. Nakoľko otec jubilanta bol chirurgom v Kežmarskej nemocnici, mladá rodina sa presťahovala v roku 1961 do okresného mesta Kežmarok.  Osemročný Peter zažíva kultúrny šok, v meste sa v tom čase hovorí až piatimi jazykmi – po slovensky, maďarsky, nemecky, goralsky a česky...

Jubilant mal počas štúdia na základnej škole a na gymnáziu šťastie na kultivovaných a múdrych ľudí, ktorí pozitívne formovali jeho náhľad na svet a celkové dianie v spoločnosti, výborní učitelia a profesori, ktorí mu dali kvalitné vzdelanie.

Po úspešnom absolvovaní lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nastúpil Peter na ročnú vojenskú službu. Po návrate do civilu napriek nesúhlasu otca-chirurga nastúpil na ortopedické oddelenie popradskej nemocnice. Až po dlhých piatich rokoch ortopedickej nemocničnej praxe získal súhlasné stanovisko svojho otca k voľbe ortopedickej špecializácie.

Atestovaný ortopéd bol už od začiatku lekárskej praxe žiadaný pre viaceré aktivity: pôsobil 21 rokov ako športový lekár, bol predsedom okresného koordinačného výboru Slovenského červeného kríža, jedno volebné obdobie bol poslancom mestského zastupiteľstva v Kežmarku, pracoval niekoľko rokov v Regionálnej lekárskej komore Poprad. Jubilant založil v roku 1985 ortopedickú ambulanciu, prvú na Spiši, ktorá realizovala screening detských bedrových kĺbov.

Po nežnej revolúcii sa staral od roku 1990 o vzdelávanie kolegov vo funkcii vedúceho lekára seminárnych školení, po vzniku samostatného Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok sa stal na 3 roky vedeckým sekretárom spolku.

V roku 1995 prevzal od Prim. Martina Kopaničáka žezlo predsedu spolku na dlhých 27 rokov. V dôležitej pozícii sa úspešne osvedčil, obklopil sa šikovnými kolegami a spolupracovníkmi, realizoval svoje vízie, ktoré pretavil do založenia tradície Kežmarských lekárskych dní v hoteli Academia Stará Lesná.

Od začiatku lekárskej praxe mal záujem o odborný rast a vzdelávanie v ortopédii – atestáciu, 2 kongresy v Severnej Amerike, Montreale a Los Angeles, 2 kongresy v Spojenom kráľovstve, Dubline a Manchesteri, absolvoval pobyt na klinike v nemeckom Markgoningene. Je absolventom sonografických kurzov v Brne, Piešťanoch, Žiline. Oslávenec je držiteľom medzinárodného certifikátu pre diagnostiku osteoporózy a denzitometriu. V sobotu 22. apríla 2023 prevzal Peter Slovík v Košiciach z rúk prof. Juraja Payera čestné uznanie Slovenskej osteologickej spoločnosti. S manželkou Ľudmilou vychoval dcéry Petronelu a Zlaticu.

Medzi záľuby kežmarského ortopéda patria: čítanie dobrej literatúry, vášnivé zbieranie gramofónových platní už od 15. roku života, má vzácnu zbierku svetových spevákov a skupín, rýchla chôdza, v zimnom období bežkovanie a zjazdové lyžovanie v Alpách či  Dolomitoch. Miluje cestovanie, autom i autobusom prebrázdil takmer celú Európu, s výnimkou Albánska a pobaltských republík.

Peter Slovík je spoločenský typ, zabávač na stretnutiach, so zmyslom pre inteligentný humor, zodpovedný a komunikatívny lekár, na ktorého je spoľahnutie.

V kolektíve je obľúbený pre tímovú spoluprácu a zmysel pre spoločenské dobro.

Tvorí desaťročia pevný skelet kežmarskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Peter Marko, MPH – prezident Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok