Na jeseň 2019 bola medzi mestom Spišská Belá a víťazným zhotoviteľom stavebných prác predmetu zákazky s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa uzavretá zmluva o dielo.

Stavenisko bolo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejného obstarávania – spoločnosti BAPAS – Bachleda Pavel, Spišská Belá, odovzdané už 29. novembra 2019, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa vtedy stavebné práce nezačali. S výstavbou asfaltového cyklistického chodníka na úseku Strážky – Spišská Belá od km 0,839 – 2,916 km (2,08 km) sa začalo 30. marca 2020. 

Uvedený úsek infraštruktúry pre cyklistov bude priamym pokračovaním cyklotrás, ktoré vznikli v rámci II. etapy Cesty okolo Tatier a definitívne spojí Spišskú Belú so Strážkami. Táto investícia predstavuje posledný chýbajúci úsek, ktorý zabezpečí kontinuitu asfaltových cyklistických trás z Tatranskej Kotliny cez Spišskú Belú, Strážky, ďalej do Kežmarku, Huncoviec a Veľkej Lomnice.

V rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa, sa bude realizovať aj cyklistický chodník v dĺžke 1,56 km na úseku Spišská Belá – Slovenská Ves (v rámci katastrálneho územia Spišská Belá). Partneri tohto projektu sú: mesto Nowy Targ, gmina Nowy Targ, gmina Czarny Dunajec, gmina Lapsze Nizne, mesto Spišská Belá, obec Veľká Lomnica, obec Huncovce a obec Hniezdne.

Cieľom projektu je okrem iného rozvoj a posilnenie potenciálu Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického produktu. Ukončenie prác sa predpokladá na jeseň 2020. 

Dovtedy občanov dôsledne žiadame o rešpektovanie výstavby, s čím sa spája zákaz vstupu nepovolaným osobám na stavenisko.

 

Zdroj a foto: spisskabela.sk