Práca s hlinou uvoľňuje emócie a pomáha porozumieť sebe a druhým, deti a seniori otvorili svoje srdcia.

Práca s hlinou je fascinujúca, plná tvorivosti, umožňuje vyjadriť a uvoľniť emócie.

Poslaním umenia je vytvárať príležitosti, ktoré pomáhajú ľuďom obohacovať ich osobnosť, posilňovať dôstojnosť a napĺňať zmysel života.

Deti zo Špeciálnej základnej školy v Toporci (okres Kežmarok) a seniori z Centra sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku (okres Levoča) využili príležitosť a v mesiaci november sa zapojili do projektu keramických workshopov pod názvom „Srdce dokorán (interaktívne workshopy)“ a „Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 14“, ktoré pre nich pripravilo združenie Annogallery.

Krásu práce s hlinou odhaľovali na niekoľkých stretnutiach s lektorom, keramikárom Petrom Smikom. Najskôr pripravili výtvarné návrhy, ktoré neskôr pretvárali do hmatateľnej podoby. Mnohí zažívali často prvú skúsenosť s modelovaním z hliny, tvorenie z plátov hliny a maľovanie keramiky farebnými glazúrami.

Takto vznikli originálne dielka, svietniky, misy a spoločné dielo – keramický reliéf srdca, do ktorého zakomponovali svoj vnútorný svet, emócie, príbehy, myšlienky. Keramické srdce je už nainštalované v priestoroch školy, aby pripomínalo chvíle tvorivého oddychu, radosti a obohacujúcich skúseností.

Projekty boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a pre účastníkov boli bezplatné.

 

Zdroj a foto: Annogalery