Vedenie Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Kežmarok vyzýva svojich členov vo vzťahu k otvoreniu pstruhovej sezóny, aby v prvých jej dňoch zvážili návštevu vodných nádrží.

Pstruhová sezóna začína 16. apríla 2020, no tentoraz má aj svoje osobitné usmernenia, ktoré sa týkajú zabránenia šírenia koronavírusu COVID-19.

Masové návštevy rybárov na brehoch vodných nádrží by totiž mohlo vyústiť na budúce obmedzenie či zákazu rybolovu, ale nesie v sebe i riziko prenosu vírusu.

 

VÝZVA!

Vážení členovia MO SRZ Kežmarok.

Všetci sa už určite tešíte na zahájenie tohoročnej pstruhovej sezóny. Vzhľadom na sprísňujúce sa opatrenia so šírením coronavírusu COVID-19 Vás chceme touto cestou vyzvať k rozvážnosti, spoločenskej disciplíne a predovšetkým k medziľudskej úcte a zodpovednosti.

Sme si plne vedomí, že 16. apríl je pre mnohých rybárov sviatkom, ale situácia, s ktorou sa momentálne stretáva naša spoločnosť si skutočne vyžaduje osobnú obetu každého z nás a preto Vás všetkých, ktorí ste držiteľmi pstruhových povolení žiadame, aby ste zvážili svoje plány minimálne v prvých dňoch pstruhovej sezóny.

Je potrebné si uvedomiť, že masová návšteva rybárov na VN Zlatná, či VN Mlynčeky môže bez dodržania pravidiel platných v súčasnom období byť považovaná niekým za hromadnú akciu, aj keď ňou nie je. Je to výsostne individuálna záležitosť.

Vieme, že je to pre mnohých ťažko predstaviteľná situácia, prvý deň sezóny vynechať rybolov, ale je potrebné si uvedomiť, že v prípade akéhokoľvek podnetu smerom k patričnému úradu, či polícii, môže dôjsť k obmedzeniu, či dokonca zákazu rybolovu zo strany vládnych činiteľov, ako je už teraz tomu v niektorých krajinách. Je na nás všetkých, či takýto podnet vyvoláme, alebo na seba nebudeme zbytočne upriamovať pozornosť okolia a navyše nevystavíme riziku prenosu ochorenia seba ani svojich blízkych, priateľov a kolegov rybárov.

Verte, že aj pre nás je toto obdobie nepríjemné a ťažké. Stále nie je jasné, kedy budeme môcť zvolať VČS, boli sme nútení zrušiť všetky rybárske preteky v apríli a máji a s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento rok nebude konať ani detský rybársky tábor. Nie len nás táto situácia mrzí, ale vieme, že aj mnohých, ktorí sa na tieto populárne akcie pripravovali a určite veľmi tešili, nehovoriac o našich detských ratolestiach.

V závere Vás všetkých ešte raz vyzývame, aby ste s plnou vážnosťou zobrali na vedomie našu výzvu a prehodnotili svoje priority. Buďte prosíme Vás ohľaduplní a zodpovední k sebe a svojmu okoliu. Veríme, že sa situácia čím skôr dostane do normálu, ale to skutočne záleží len a len na nás všetkých, či tomu svojim konaním a disciplínou dopomôžeme a budeme si opäť môcť plnými dúškami užívať náš spoločný životný koníček. Pozitívna informácia je, že pokiaľ nepríde k zmenám, prípadne novým obmedzeniam, zarybňovanie bude plnené podľa plánu a v plnom rozsahu.

Na terajšiu situáciu reagovala už aj RADA SRZ usmernením zo dňa 2.4.2020, ktoré si môžete prečítať na odkaze :https://www.srzrada.sk/aktuality/usmernenie-ozsrz-2-4-2020/.

Výbor MO SRZ Kežmarok

 

Vo vzťahu k možného šírenia koronavírusu sú zrušené aj všetky plánované spoločenské akcie a rybárske preteky v mesiacoch apríl a máj!

Zdroj: mosrz kežmarok