Rok 2017 bol aj rokom jedného z najvýznamnejších Kežmarčanov histórie, rokom dr. Vojtecha Alexandra. V roku 2017 sme si pripomenuli viaceré výročia vzťahujúce sa práve k nemu. Bolo to 160. výročie jeho narodenia, 120. výročie, kedy ako prvý lekár na Slovensku si zadovážil röntgenový prístroj, 110. výročie, keď bol menovaný vedúcim röntgenologického laboratória na klinike v Budapešti, ale je to aj presne 25 rokov, kedy kežmarská nemocnica nesie meno tohto kežmarského velikána.

Žiadny program, žiadny oficiálny akt či spomienkové stretnutie zo strany vedenia mesta, k dnešnému dňu, kedy si spomíname 28. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu. I toto bol dnešný Kežmarok.

Kežmarské školstvo malo vždy významné miesto na školskej mape Slovenska. Či už vznikom lýcea, kde študovali budúce významné slovenské osobnosti, ale aj vznikom kežmarského gymnázia, ktoré malo svoj nezastupiteľný veľký význam v slovenskom školstve.

Stránky