Aj keď vznik prvej Československej republiky bol vyhlásený už 28. októbra 1918 (resp. 30. októbra 1918), na Spiši boli snahy o vytvorenie samostatnej Spišskej republiky ešte aj v decembri 1918. Nemecká a maďarská inteligencia, ktorá nechcela Spiš začleniť do vznikajúcej I. Československej republiky, proklamovala vznik tzv. Spišskej republiky.

Áno, je to zaujímavé, že dôležité tlačoviny, ktoré formovali verejnú mienku v meste Kežmarok, noviny ktoré poskytovali svojim občanom základné informácie o živote v meste, bez prísnej politickej cenzúry, začali vychádzať vždy v auguste.

Stránky