Štátne lesy Tatranského národného parku varujú pred nebezpečenstvom požiaru.

Kto v týchto sviatočných dňoch plánuje navštíviť Tatranský národný park nemal by zabudnúť, že vo Vysokých Tatrách sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo pováľaných suchých stromov. Tie, v kombinácii s teplým počasím a suchou trávou a lístím tvoria nebezpečný horľavý materiál. I preto je na chodníkoch národného parku zakázané fajčiť, používať otvorený oheň či odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Na lesných pozemkoch a v podhorí Tatier je zakázané aj vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Práve z dôvodu zvýšeného rizika vzniku požiarov bol dokonca v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa vydaný zákaz vstupu do lesov.

 

 

Voľný pohyb verejnosti v prírode, pobyt na čerstvom vzduchu je v dnešnej dobe pandémie koronavírusu neoceniteľnou hodnotou.

Pri pobyte v lese Vás prosíme:

Správajte sa zodpovedne. V apríli je najviac lesných požiarov.

Neplašte zvieratá. Práve teraz sa rodia mláďatá, potrebujú pokoj a kľud.

Nepúšťajte v lese a na priľahlých lúkach svojich psíkov na voľno.

Ak idete na prechádzku, ostaňte na vyznačených chodníkoch.

V lese nefajčite a nezakladajte oheň.

Nech je les miesto pre relax.

 

Zdroj a foto: šl tanap