Odpoveď na otázku, aký je stav populácie kamzíka vrchovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier pred nadchádzajúcou zimou, by malo dať jesenné spočítanie kamzičej zveri. Dvojdňová inventúra štartuje už 26. 10. 2021, jej výsledky by mali byť známe v priebehu prvého novembrového týždňa.

Meteorológovia na najbližšie dni avizovali slnečné počasie a teploty, ktoré by mohli predznamenávať, že spočítanie kamzičej zveri po neúspešnom pokuse z jari konečne vyjde. Vtedy sa zoológovia rozhodli čísla nezverejniť, pretože výsledky nekorešpondovali s reálnym stavom kamzičej populácie. „Napriek tomu, že spočítanie kamzíkov sme začínali od pol štvrtej ráno, teplota už v krátkej dobe vystúpila do extrémnych hodnôt. Malo to výrazný dopad na kamzíky, ktoré sa poschovávali do skalných štrbín a len na krátku dobu občas vyšli na zvyšky snehových polí. Počasie na jeseň býva stabilnejšie, dlhoročné skúsenosti ukazujú, že práve toto obdobie je na podchytenie početnosti kamzičej populácie najvhodnejšie, keďže zvieratá sa neschovávajú pred teplom a aj kamzíčatá sú už odrastenejšie, a teda i lepšie viditeľné. Navyše, blížiaca sa ruja so sebou prináša zvýšený pohyb kamzíkov, takže je väčšia pravdepodobnosť, že výsledné čísla budú na úrovni skutočnej početnosti tohto nášho symbolu Tatier,“ vysvetľuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelného spočítavania kamzičej zveri v Tatranskom národnom parku.

Spočítavať sa bude tentoraz dva dni, aby výsledky boli čo najpresnejšie. Do terénu spoločne so zamestnancami Štátnych lesov TANAP-u vyrazia aj pracovníci Správy TANAP-u, členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, zamestnanci Lesov mesta Kežmarok i Lesov Mesta Spišská Belá či ďalší dobrovoľníci. Na severnej strane Tatier je kamzičia inventúra v réžii poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Kamzíky v Tatranskom národnom parku rátajú dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Rekord si zatiaľ drží jeseň 2018, na oboch stranách Tatier vtedy zahliadli celkovo 1 431 kamzíkov. Jar bola najúspešnejšia v rokoch 2016 a 2014, keď bolo napočítaných zhodne po 1 232 jedincov. Len pre porovnanie, vlani na jeseň zapísali do sčítacích hárkov dokopy 983 kamzíkov, z toho 653 na slovenskej strane Tatier. Výsledné počty však vtedy ovplyvnili nadpriemerné teploty, ktoré „vyhnali“ kamzíky do tienistých zákutí.

Vďaka pravidelným inventúram majú zoológovia prehľad nielen o aktuálnych počtoch kamzíkov, ale tiež o ich zdravotnom stave, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek kamzičieho trusu. Takisto je to príležitosť na to, aby pozorovali ďalšie chránené druhy živočíchov či podrobnejšie zmonitorovali vzácne prostredie najstaršieho národného parku na Slovensku.

 

Zdroj a foto: šl tanap