Ministerstvo životného prostredia spustilo webovú aplikáciu, ktorá umožní súkromným vlastníkom odpredať pozemky v národných parkoch do rúk štátu.

Prostredníctvom webovej stránky ponukavykupupozemkov.sk môžu vlastníci nezáväzne ponúknuť svoj pozemok v chránenom  území. Cenu si môžu určiť aj sami, o finálnej kúpe z predložených nezáväzných ponúk rozhodne komisia v septembri 2023. Na výkup vhodných pozemkov je vyčlenených takmer 68 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti. Prihlasovanie ponúk v prvom kole je otvorené do 31. augusta 2023. 

„Národné parky potrebujú jasné pravidlá a predvídateľnosť. A práve výkup pozemkov v národných parkoch a ich manažment štátom je jedným z riešení, ako zabezpečiť účinnejšiu ochranu vzácnych lokalít a zároveň predchádzať sporom o chránené územia,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia. Podľa šéfa envirorezortu je samotné online ponúknutie pozemku dobrovoľné a nevyplývajú z neho žiadne záväzky pre vlastníkov. Ministerstvo zistí potenciálny záujem o predaj, naopak vlastníci získajú na konci výzvy spätnú väzbu, či štát odkúpi ich pozemok.

„Vďaka plánu obnovy získali národné parky na Slovensku právnu subjektivitu a prvýkrát sa môžu aktívne venovať rozvoju regiónu. V záujme ich dlhodobého rozvoja a zachovania prírodného dedičstva našej krajiny má štát záujem vykupovať pozemky na ich území tak, aby národné parky tvorili jeden celok. Cieľom plánu obnovy je preto vykúpiť takmer 24 tisíc hektárov pozemkov v národných parkoch do konca roka 2025. Takýto predaj pozemkov zo strany občanov je dobrovoľný a záleží na ich rozhodnutí,“ dodala vicepremiérka Lívia Vašáková.

Výhodou aplikácie je, že vlastník pozemku má možnosť ponúknuť svoj pozemok pohodlne a rýchlo, bez vypĺňania zbytočných formulárov. Aplikácia komunikuje s verejne dostupnými informáciami z katastra. Pre vlastníkov stačí prihlásiť sa na webe ponukavykupupozemkov.sk a zadať svoje osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia).   

Samotný predaj je dobrovoľný, uskutoční sa až po schválení ponuky a následnom podpise zmluvy s vlastníkom. V septembri sa začne s vyhodnocovaním ponúk, ktoré potrvá do októbra. Rozhodovať bude komisia zložená z predstaviteľov ministerstva životného prostredia a Útvaru hodnoty za peniaze. Cieľom envirorezortu je vykúpiť do konca roka dvanásťtisíc hektárov pozemkov v chránených územiach. „Chceme vyjsť v ústrety vlastníkom, ktorí už uvažujú o odpredaji. Okrem samotnej aplikácie však pokračujeme vo výkupoch štandardnou cestou, prostredníctvom predkupného práva štátu. Pre ministerstvo je maximálne dôležité, aby vlastníci dostali férovú, zákonnú ponuku. Zároveň, aby štát dostal do vlastníctva pozemky, na ktorých bude ochrana prírody prioritou a nebude tak obmedzením pre vlastníkov,“ doplnila štátna tajomníčka Katarína Butkovská.   

Výzva z plánu obnovy si kladie za cieľ, aby starostlivosť o prírodné bohatstvo v národných parkoch bola efektívnejšia, s minimalizovaním administratívnych dopadov na vlastníkov. Národné parky tak prevezmú na seba ochranu prírodného dedičstva.  

Ministerstvo životného prostredia považuje fungujúce národné parky za kľúčový pilier pre udržateľný rozvoj celého regiónu.  Podčiarkujú to skúsenosti ako zo Slovenska, tak z okolitých krajín. Príkladom môže byť Národný park Slovenský raj, ktorý stal sa súčasťou oblastnej organizácie cestovného ruchu a predstavuje atraktívnu turistickú destináciu aj pre zahraničných turistov. Zo zahraničia tvorí príklad pozitívnych dopadov Národný park Šumava. Podľa štúdie socioekonomických prínosov priniesol park priame efekty pre región v hodnote takmer 32 miliónov eur za poskytovanie turistických produktov a služieb  v odvetví ubytovania, stravovania, dopravy, maloobchodu a ďalších.  

 

Zdroj a foto: tanap.sk