Z územia Tatranského národného parku sa tento rok podarilo aj vďaka dobrovoľníkom odstrániť dve tony invázneho pohánkovca japonského. 

Pohánkovec japonský (Fallopia japonica) bol do Európy dovezený ako medonosná a okrasná rastlina, no začal sa invazívne rozširovať na opustených, nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest a železníc. Často vytvára rozsiahle husté porasty, pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné druhy rastlín. Šíri sa predovšetkým vegetatívne – podzemkami, ktoré v niekoľkých vrstvách pod sebou prerastajú pôdu, rozkonárujú sa a vyrastajú z nich nové byle. Je to statná rastlina, vysoká aj cez dva metre. Podobne ako ostatné invázne nepôvodné druhy rastlín, aj pohánkovec má potenciál sa rýchlo rozširovať, charakterizuje ho vysoká konkurenčná schopnosť, vitalita a odolnosť voči stresu.  

Počas dvoch dní sa v dvadsiatich lokalitách v oblasti Vysokých Tatier podarilo zlikvidovať viac ako dve tony pohánkovca. Pracovníkom Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici aj tento rok prišli pomôcť dobrovoľníci. „Neváhajú si vyhrnúť rukávy a zašpiniť sa pri vynášaní biomasy a jej nakladaní. Hoci nám prácu znepríjemňoval dážď, z územia Tatranského národného parku sme odstránili celkovo 2 060 kilogramov tejto inváznej rastliny, ktorá bola následne odvezená a zlikvidovaná v kompostárni,“ pochvaľuje si botanička Katarína Žlkovanová.

Zdroj a foto: tanap.sk