Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila už 9. ročník fotografickej súťaže Choď a foť, do ktorej sa môžu zapájať profesionálni aj amatérski fotografi. Súťažné snímky je možné prihlasovať priebežne počas celého roka do 17. októbra 2021.

Počas víkendu (19. – 20. 6. 2021) bol v lokalite lesoparku Sever v meste Kežmarok spozorovaný výskyt medveďa. Lesopark je v priamom susedstve sídliska Sever, od ktorého vedie aj cyklochodník do lokality Hájovňa. Práve na ňom prišlo k stretu cyklistky s medveďom.

Po prvý krát boli pobytové znaky bobra vodného v Doline Kežmarskej Bielej vody zistené na jar v roku 2009. O rok neskôr aj na Zelenom plese. Zdržal sa tu vtedy len niekoľko dní.

Stránky