Pozývame na chutné obedy v reštaurácii hotela Club v týždni od 11. 11. do 15. 11. 2019 a zároveň vás srdečne pozývame na KATARÍNSKU ZÁBAVU SO ŽIVOU HUDBOU, ktorá sa bude konať dňa 22. 11. 2019 o 17:00 hod. v reštaurácii nášho hotela.

Mesiac november znamená pre väčšinu občanov, že definitívne odkladajú svoje športové aktivity v exteriéri a sťahujú sa do hál či telocviční. Je tu ale iná časť športovcov, pre ktorých je november začiatkom ich súťažnej sezóny a sezónu absolvujú práve v exteriéri, bez ohľadu aké je počasie. Takými sú napríklad plavci, ktorí sa venujú zimnému plávaniu.

Stránky