Pozývame na chutné obedy v reštaurácii hotela Club v týždni od 10. 12. do 14. 12. 2018 a zároveň vás pozývame na “ Zakáľačkové hody”.

Stránky