Pozývame na chutné obedy v reštaurácii hotela Club v týždni od 4. 12. do 7. 12. 2018 a zároveň vás pozývame na “ Zakáľačkové hody”.

Stránky