V rámci galavečera Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), ktorý bol súčasťou jesennej HORECA konferencie (15. 11. 2023), oslávila asociácia 30. výročie svojho vzniku. V rámci slávnostného večera ocenili významné osobnosti za ich prínos pre rozvoj sektora.

Prezident asociácie Marek Harbuľák v príhovore pripomenul dôležité míľniky združenia a poďakoval sa všetkým, ktorí prispeli k jeho rozvoju. Od iniciatívy troch profesionálov v roku 1993 až po dnešný deň sa AHRS stala rešpektovanou organizáciou a silným hlasom branže, a to vďaka všetkým, ktorí do jej budovania vložili nemalé úsilie, často čeliac mnohým výzvam nielen pre sektor, ale aj našu spoločnosť.

Osobitný moment večera patril oceneným, ktorí svojou prácou a aktivitami výrazne prispeli k úspechom a rozvoju Asociácie a ktoré navyše symbolicky prebrali práve od našich historických, ale aj súčasných lídrov: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Viera Dudášová, Peter Lišiak, Katarína Uličná, Silvia Manduľáková, Norbert Frank a Kežmarčanka Silvia Holopová.

Všetkým oceneným blahoželáme a tešíme sa na ďalšie roky plné úspechov a inovácií v oblasti hospitality!

Zdroj a foto: ahrs