V piatok 9. marca 2018 sa uskutočnia na Slovensku pochody resp. zhromaždenia pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Je to reakcia občanov Slovenska na aktuálne spoločenské dianie v republike. Pochody sa budú konať v 35 slovenských mestách, v jednej slovenskej obci a v 15 mestách sveta.

V pondelok 5. marca sa začína Týždeň slovenských knižníc. Celoslovenské podujatie bude už tradične zamerané na knihy, čítanie i množstvo výnimočných podujatí. Aktuálny 19. ročník organizujú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Aktívne sa doň zapája aj Prešovský samosprávny kraj. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vzhľadom na vysoké mrazy a nepriaznivé počasie zvlášť pre ľudí bez domova požiadal sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK o zhovievavosť – zmiernenie podmienok pri prijímaní ľudí bez domova. Týmto chce prispieť k eliminovaniu hrozby ďalších ohrození na životoch a zdraví ľudí bez domova.

Stránky