Od 15. apríla sa v Tatranskom národnom parku oficiálne končí skialpinistická sezóna. V praxi to znamená, že pohyb vo vyhradených skialpinistických areáloch bude od soboty zakázaný. Prichádza totiž čas, keď sa v dolinách začínajú po zimnom spánku vyhrabávať svište a svoje mláďatá už o pár týždňov postupne vyvedú aj kamzíky.

Štátne lesy TANAP-u ako príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes končia. Ich agendu od zajtra preberá novovzniknutá Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici, čím sa najstarší národný park na Slovensku po takmer troch desaťročiach opäť vráti k integrovanému modelu správy tohto vzácneho územia.

Poodhaliť tajomný svet machorastov môžete aj vďaka výstave, ktorú dnes otvorili v priestoroch infocentra Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Autormi fotografií a textov sú šiesti odborníci, ktorí sa zaoberajú štúdiom práve týchto nenápadných rastlín. Súčasťou vernisáže bolo aj predstavenie knižného Atlasu machorastov Slovenska.

Na ceste medzi Mengusovcami a Tatranskou Štrbou (okres Poprad) prebehla netradičná záchranná akcia. Hasiči zachraňovali život jelenici uviaznutej v betónovej šachte.

V dňoch 15. až 16. januára 2022 sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Správou TANAPu boli monitorované úseky na riekach Váh, Poprad, Oravica a ich prítoky.

V katastrálnom území obce Mengusovce (okres Poprad) došlo v uplynulých dňoch k trestnému činu pytliactva spáchaného v súbehu s trestným činom porušovanie ochrany rastlín a živočíchov.

V priestoroch Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 12. – 13. januára 2022 uskutočnil dvojdňový monitoring slovenskej časti medzinárodného projektu Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska. Po neformálnom stretnutí všetkých slovenských partnerov projektu a diskusii so zástupcom technickej podpory pri implementácii a riadení cezhraničných projektov prišli na rad exkurzie v teréne. Uskutočnili sa aj prehliadky miest, kde sa projekt realizuje.

Stránky