Druhý február patrí v envirokalendári Svetovému dňu mokradí. Aktuálny ročník upriamuje pozornosť na udržateľnosť podmáčaných biotopov. Obnovu tatranských rašelinísk pravidelne zabezpečuje Správa TANAP-u.

V nedeľu (17. 12. 2023) popoludní, 21 ročný Košičan viedol osobné vozidlo po meste Vysoké Tatry, pričom bol na odpočívadle policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky preukázal, že mladý vodič jazdil pod vplyvom alkoholu.

Stránky