O druhovú pestrosť rýb a udržanie ich počtu vo vodných tokoch na našom kompetenčnom území sa starajú pracovníci Strediska starostlivosti o genofond rýb vo Východnej, a že je to namáhavá a zodpovedná práca nemôže nik pochybovať. O rybky je potrebné sa starať denne.

Do terénu vyrazilo na sčítanie kamzíkov viac ako 120 ľudí. Väčšina z nich bola z radov zamestnancov Správy TANAP-u, ale veľa bolo aj dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú z vlastnej iniciatívy sčítania pravidelne. Výsledky sa zaznamenávajú už v teréne priamo do aplikácie a tým odpadá byrokratická časť pri vyhodnocovaní papierových hárkov. Aplikácia prenesie do digitálnej podoby aj mapu výskytu kamzíka a všetky výsledky sú tak prakticky okamžite v digitálnej podobe. Vďaka tomu sa výrazne skrátil čas na spracovanie a vyhodnotenie početnosti zveri v porovnaní s minulosťou.  

Letná turistická sezóna je tu. Pomyselná brána na turistické chodníky sa otvorila 1. júna 2024. S letnou sezónou však vstupujú do platnosti aj nové pravidlá. Každý návštevník by ich mal poznať. Turisti aj vyznávači cyklistiky, či geocatchingu sa môžu tešiť na pozitívne novinky, ale zároveň musia počítať aj s novými obmedzeniami. Najpodstatnejšie z nich si prečítate na ďalších riadkoch. 

Najstarší národný park na Slovensku oslávi tohto roku  75. výročie založenia. Aj toto jubileum bolo jedným z impulzov pre Správu Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici na prípravu podujatia venovaného výlučne tomuto parku.

Stránky