Všetko sa začalo nevinne, ako cesta za lepšou budúcnosťou. Mladá žena sa spoznala s mužom, časom sa dohodli, že si nájdu prácu v Českej republike. Až potiaľ to bolo všetko v poriadku.

Vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci bolo povereným príslušníkom železničnej polície v Poprade začaté trestné stíhanie, nakoľko v dobe od 17. 10. 20222 do 18. 10. 2022 došlo k postriekaniu vozňov.

Okresný vyšetrovateľ v Poprade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci, nakoľko došlo k poškodeniu plastovej skrinky na uskladnenie defibrilátora.

Stránky