Do terénu vyrazilo na sčítanie kamzíkov viac ako 120 ľudí. Väčšina z nich bola z radov zamestnancov Správy TANAP-u, ale veľa bolo aj dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú z vlastnej iniciatívy sčítania pravidelne. Výsledky sa zaznamenávajú už v teréne priamo do aplikácie a tým odpadá byrokratická časť pri vyhodnocovaní papierových hárkov. Aplikácia prenesie do digitálnej podoby aj mapu výskytu kamzíka a všetky výsledky sú tak prakticky okamžite v digitálnej podobe. Vďaka tomu sa výrazne skrátil čas na spracovanie a vyhodnotenie početnosti zveri v porovnaní s minulosťou.  

Prešovský samosprávny kraj (PSK) po 14.-krát ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z Prešovského kraja. Slávnostné odovzdávanie plakety Sophista pro regione za mimoriadny prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v školskom roku 2023/2024 a plakety Lux mentium za reprezentáciu kraja a dosiahnuté výnimočné výsledky v aktuálnom školskom roku sa uskutočnilo v pondelok 17. júna v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 45 ročného muža z neďalekej obce.

Vo veci trestného činu porušovanie domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže vedie trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Belej.

Dňa 12. 6. 2024 podvečer viedol 42 ročný muž z obce Ľubica (okres Kežmarok) osobné vozidlo po Ul. Športovej, v uvedenej obci. Nakoľko jeho jazdu zo strany na stranu si nebolo možné nevšimnúť, policajná hliadka vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole.

V stredu 5. júna 2024 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila zážitková konferencia pod názvom "Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole", ktorú organizovali Regionálne centrum podpory učiteľov Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum. Po mesiacoch spoločných príprav sa podarilo vytvoriť pestrý a inšpiratívny program pre viac ako 80 pedagógov, školských psychológov a výchovných poradcov zo základných i stredných škôl Prešovského kraja.

Unikátnu hrobku kniežaťa z Popradu si od jej sprístupnenia v župnom Podtatranskom múzeu v máji 2023 pozrelo už takmer 10-tisíc návštevníkov. Expozícia s artefaktmi z konca štvrtého storočia prilákala najviac turistov počas minulej letnej sezóny, no čísla jej návštevnosti stúpajú aj pred tohtoročným letom. Len za uplynulý mesiac si ju pozrelo približne 1 100 ľudí.

Stránky