Dvadsaťročná ročná vodička pochádzajúca zo Spišskej Belej viedla osobné motorové vozidlo zn. Škoda  v rodnom a to v smere z ulice Letnej na ulicu Štefánikovú, pričom pri prechádzaní cez križovatku svojou jazdou obmedzila služobné policajné vozidlo. Z uvedeného dôvodu bola zákonným spôsobom policajnou hliadkou zastavená a podrobená kontrole.

Bilanciu 42. ročníka akcie Čisté hory vylepšili tzv. potermíny. Keďže nepriaznivé počasie, ktoré na celom Slovensku panovalo v predposlednú septembrovú sobotu, odradilo mnohých záujemcov, niektorí si to vynahradili v nasledujúcich dňoch. Vďaka 112 dobrovoľníkom tak v tohtoročnej štatistike podujatia počas ďalších dní pribudlo ešte 224 kilogramov neporiadku.

Aj keď emisie skleníkových plynov z dopravy neustále výrazne rastú a značne prispievajú k celkovým emisiám skleníkových plynov, na Slovensku sa doteraz sektor dopravy v regionálnych rozvojových stratégiách koncepčne neriešil. Regionálne stratégie sa väčšinou obmedzovali iba na stručný opis stavu cestnej siete a navrhované opatrenia sa sústreďovali najmä na jej sanáciu a ďalšie rozširovanie. Dôsledkom toho individuálny motorizmus stále posilňoval svoje dominantné postavenie v doprave. A spotreba fosílnych palív a produkcia emisií rástla.

Stránky