Dni židovskej kultúry

Každoročné podujatie venované židovskej kultúre bude tento rok v Múzeu v Kežmarku trochu netradičné. Na Kežmarskom hrade si môžu návštevníci vychutnať špeciálne komentované prehliadky expozície venovanej židovskej komunite. Podujatie je obohatené aj o ďalšie časti programu, ako napríklad chute židovskej kuchyne, či zvuky židovskej hudby, ktoré si diváci môžu vychutnať počas špeciálneho koncertu v hradnej kaplnke.

KEDY: september 2023