Kežmarské lekárske dni 2020 sa mali uskutočniť v dňoch 24. – 25. apríla 2020. Tento termín sa kvôli pandémii koronavírusu prekladá na 25. – 26. septembra 2020. Miesto, Kongresové centrum ACADEMIA v Starej Lesnej sa nemení.

Kežmarské lekárske dni 2020 sú určené pre lekárov, nelekárske zdravotnícke profesie.

XXIII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra 2020, sú venované pamiatke slávneho kežmarského rodáka a priekopníka röntgenológie. Zameranie programu koncipujeme multiodborovo pre cieľovú skupinu lekárov, sestier, pôrodných asistentiek a medicínsko-technických pracovníkov.

Kongres by mal zaujať po odbornej stránke aktuálnymi témami, novými poznatkami a bohatou diskusiou.

V predchádzajúcich ročníkoch sa na konferencii zaregistrovalo vyše 400 účastníkov z rôznych zdravotníckych zariadení zo Slovenska, Českej republiky a Chorvátska, čo je zaväzujúce pre organizátorov k neustálemu zvyšovaniu kvality odborných prednášok a sprievodnému programu konferencie.

Pripravovaný program by mal osloviť nielen po odbornej, ale aj po spoločenskej stránke. Témou Kežmarských lekárskych dní bude Multidisciplinárna spolupráca v zdravotníctve.

 

Zdroj: nspkk