Od piatku 11. júna 2021 je v Tatranskej galérii v Poprade sprístupnená výstava originálnych malieb zachytávajúca rôzne detaily Leonardovej Poslednej večere Stanislav Lajda - Posledná večera Leonarda z Vinci.

Stanislav Lajda je slovenský reštaurátor a umelec. Po takmer 40-ročnom štúdiu Leonardovej Poslednej večere a viac ako 10-ročných prípravách dopodrobna predstaví Stanislav Lajda prostredníctvom olejomalieb v mierke 1:1 jedno z nejreprodukovanejších diel svetového umenia a jeho detaily.

Výstava potrvá do 30. septembra 2021.

Otvorené je pondelok – piatok 9.00 – 18.00 h, sobota – nedeľa 11.00 – 18.00 hod.

Vstupné: 

dospelí  6,00 €
študenti, dôchodcovia  3,00 €
deti do 15 r.  2,00 €
žiaci v skupinách (MŠ, ZŠ)  2,00 €
rodinná vstupenka  12,00 €