V rámci Divadelných fašiang si pre vás Divadlo Commedia Poprad pripravilo divadelné predstavenie Jana z Arcu, Boh a kat.

Ak je prejavom vlastnej vôle, potom je podoprená vlastnými morálnymi princípmi. Ak je to osudom, je vôľa prejavom boha. Tá však nikdy neznižuje váhu ľudského rozhodnutia. Silný, vnútorne polemický súboj vlastného strachu a silnej vôle k naplneniu osudu, vonkajšia polemika s bohom ponúkajúcim ústup so stanoveného ľudského osudu.

 

Vstupenky si zakúpite:

u Vlada Benka – 0903 825 050,

v Mestskej informačnej kancelárii Poprad.

 

Divadelné prestavenie sa uskutoční 8. 3. 2020 o 18.00 v divadelnej sále v Poprade – Spišská Sobota.

 

Zdroj: mik poprad