Na Chate Pieniny v Lesnici sa 1. septembra 2019 uskutoční spoločensko-kultúrne podujatie Stretnutie pasovaných Goralov.

Spoluorganizátorom podujatia je Peter Stašák a jeho hostia z kaviarne Slávia. 

Podujatie sa začína o 14.00 hod.   

Bližšie informácie: https://chatapieniny.sk.

 

Pasovanie za goraľa prevádza z poverenia zhromaždenia goralov Ján Gondek – goral pieninsky. Počas celého pasovania zabáva účastníkov goralská ľudová hudba.

 

Zdroj: visit spiš