Rodinné zvyky a obrady na poľsko-slovenskom pohraničí je názov konferencie o rodinných zvykoch a tradíciách.

Konferencia sa uskutoční online 19. marca 2021 o 12.00 na facebook.com/umnowytarg.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

 

Zdroj: kezmarok.com