Dňa 24. apríla 2020 sme v obci Ďurková v  okrese Stará Ľubovňa s pomocou VSD a za podpory pani starostky obce Ďurková a pána starostu obce Vislanka osadili novú hniezdnu podložku. Bociany si postavili hniezdo na stĺpe elektrického vedenia v roku 1996, bolo v zákrute na konci obce Ďurková na hranici s obcou Vislanka na pravej strane. Neskôr bolo hniezdo preložené na samostatný stĺp o niekoľko metrov ďalej. Táto podložka bola dlho neobsadená. Minulý rok boli na hniezde dve mláďatá, ktoré sme aj okrúžkovali. Zatiaľ správu o ich pohybe nemáme.

Ale späť  k prekládke. Hniezdna podložka so stĺpom sa začala nebezpečne nakláňať nad potôčik a cestu. Preto, uplynulú stredu, po osadení nového stĺpu vedľa existujúcej podložky sme okamžite vstúpili  do rokovania so starostami uvedených obcí a samozrejme Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou. Po všeobecnej zhode, že je nevyhnutné bocianom pomôcť, sme vo štvrtok na Správe PIENAP-u pripravili výplet hniezdnej podložky vŕbovým prútím, nachystali trávnu mačinu, jej použitie pri výstelke má veľký efekt, čo sa nám už osvedčilo a potvrdilo pri prekládkach v minulý a predminulý rok. V piatok sme sa takto nachystaní streli s pracovníkom VSD pod hniezdom v Ďurkovej, aby sme zrealizovali osadenie novej hniezdnej podložky. Staré hniezdo o priemere 145 cm a výške 20 cm sme zhodili a podložku odobrali. Ale ešte predtým sme museli preniesť z hniezda na hniezdo tri bocianie vajíčka. Vajíčka sme v prvom rade zakryli plátnom, aby sa počas doby kedy bociany neboli pri vajíčkach nepodchladili.

Osadenie podložky s výpletom, jej vystlanie trávnou mačinou, prekládka vajíčok a odstránenie starého hniezda nám trvala 38 minút. Po zabalení vecí a odchode plošiny bociany po niekoľkých preletoch ponad hniezdo pristáli na novom hniezde pri vajíčkach. Veríme, že ich ďalšie hniezdenie bude úspešné a podložku budú využívať dlhé roky.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým čo nám a bocianom pomohli. Potešujúci bol aj záujem miestnych obyvateľov, ktorý sa zaujímali o osud bocianov a spočiatku sa obávali či im nechceme ublížiť, prípadne zrušiť hniezdo.

 

https://studio.youtube.com/video/qc0Vqme0_X8/edit

https://youtu.be/wxyi–OAQKw

Autor: V. Kĺč.

Foto: J. Matľák a V. Kĺč

Zdroj: pienap.sopsr.sk

    

    

Fotografie:

Pôvodná, nakláňajúca sa podložka bola hrozbou nielen pre bociany, ale aj pre obyvateľov obce.

Hniezdna podložka vypletená vŕbovým prútim.

Prenos bocianich vajíčok.

Zhodenie starého hniezda a podložky.

Bez plošiny a ochoty VSD by to nešlo.

Prílet na nové hniezdo.

 

Vajíčka v novom hniezde. (na titulke)