Bludisko bude postavené neďaleko potoka Jakubianka smerom do Novej Ľubovne. Predpokladané otvorenie: máj 2022.

Bludisko vyrastie na ploche 6400 m² a malo by byť rozdelené na deväť častí. Jeho súčasťou bude nesmrteľný príbeh o Čertovej skale. Ten je s mestom a jeho históriou úzko spojený. Projekt ráta s výstavbou 5 metrov vysokej rozhľadne a pódiom určeným na kultúrne podujatia. Rozľahlý park s rozlohou približne 1200 m² môžu návštevníci využívať na športové aktivity, povolené je aj usporadúvanie piknikov.

Prvotný zámer bolo vybudovať bludisku v blízkosti hradu, ale občania boli proti tomu z dôvodu vysokej koncentrácie atrakcií v danej lokalite. Preto sa na základe podnetov občanov rozhodlo, že bludisko bude umiestnené v južnej časti mesta, aby sa v meste atrakcie nesústredili iba do jedného miesta, ale aby mohli občania tráviť voľný čas s deťmi aj v inej časti mesta.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rkx2cCt6hHE