Na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Ľubotíne (okres Stará Ľubovňa) sa 8. apríla 2021 popoludní dostavil 39 ročný muž z obce Kyjov. Uviedol, že pri prechádzke po lúke nad touto obcou ho zastihlo husté sneženie, tak si chcel skrátiť cestu domov cez pozemok opusteného domu, kde sa v jeho zadnej časti na chvíľu aj schoval. V dome zakopol o dosku na zemi a všimol si, že sú tam pohodené nejaké náboje, tie pozbieral. Okamžite jeho ďalšie kroky smerovali na policajné oddelenie, kde nález odovzdal.

Išlo o 47 kusov streliva o dĺžke 8 cm z roku 1932, strelivo pochádza z obdobia II. svetovej vojny. Nálezcovi boli vydané potvrdenia o odovzdaní zbrane alebo streliva v rámci zbraňovej amnestie.

Polícia pripomína občanom, že 30. apríla 2021 končí štvrté kolo zbraňovej amnestie, teda do uvedeného dátumu môžu občania beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

 

Zdroj: krpz