Správa Pieninského národného parku v sobotu 23. 3. 2019 organizovala v obci Lesnica, pod chatou Pieniny brigádu s dobrovoľnou účasťou verejnosti.  Brigáda bola zameraná na odstraňovanie náletových drevín na skalných sutiach.

Je to manažmentové opatrenie, ktoré smeruje k zlepšeniu stavu populácie jasoňa červenookého  a ďalších živočíchov a rastlín, napríklad aj vzácnej chryzantéme pieninskej. Odstraňovali sme liesku obyčajnú, slivku trnkovú a zaznamenali sme aj novú drevinu na tejto lokalite – agát biely. V akcii budeme pokračovať aj v prvom aprílovom týždni. Na jeseň nás čakajú sute v Haligovských skalách. V týždni od 25. 3. - 29. 3. 2019 nás čakajú žabie zábrany. Kto chce pomôcť, môže sa nahlásiť na pienap@sopsr.sk prípadne prostredníctvom facebooku našej organizácie.

Akcie sa zúčastnili aj dobrovoľníci sl. Dušeková, pán Ondrej a pán Trhan. Za ich pomoc im aj touto cestou srdečne ďakujeme.

 

Zdroj: pienap.sk

Fotografie: V. Kĺč, V. Kunštárová a K. Kisková.

  

Označený jasoň červenooký. Číslo nám pomáha zisťovať veľkosť populácie, jej rozšírenie, prípadne migráciu týchto motýľov. Zároveň je motýľ chránený pred zberateľmi, číslované motýľe strácajú zberateľskú hodnotu. Foto: K. Kisková