Cyklistická sezóna je už otvorená preto prinášame cyklistom informáciu, ktorá sa týka prejazdu po cyklistickom chodníku medzi Tatranskou kotlinou a Ždiarom.

Mesto Spišská Belá upozorňuje užívateľov cyklotrasy z Tatranskej Kotliny do Ždiaru na obmedzenie spočívajúce v zákaze prejazdu cez most pre cyklistov v Babej doline. Po tom, čo sa jeho stav v minulom kalendárnom roku po daždivom počasí výrazne zhoršil, spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., podnikla formálne kroky potrebné na jeho úplnú rekonštrukciu.

K stavebnej výmene premostenia dôjde v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. 

Zákaz prejazdu mostom v Babej doline preto potrvá v termíne od 27. apríla 2020 do 10. mája 2020.

 

  

Zdroj a foto: mesto spišská belá