Slovenský jazyk a literatúra
40% (2 hlasy)
Matematika
20% (1 hlas)
Cudzí jazyk
0% (0 hlasov)
Zemepis - Geografia
0% (0 hlasov)
Fyzika
0% (0 hlasov)
Chémia
20% (1 hlas)
Biológia
0% (0 hlasov)
Dejepis
20% (1 hlas)
Informatika
0% (0 hlasov)
Ekonomika
0% (0 hlasov)
Odborná prax
0% (0 hlasov)
Telesná výchova
0% (0 hlasov)
Celkový počet hlasov: 5