Scribo je študentská firma z Košíc. Sú to mladí študenti z Gymnázia v Košiciach, ktorí vo svojom voľnom čase sa rozhodli založiť si študentskú firmu Scribo s cieľom pomôcť spoločnosti a svetu.

Chcú poukázať na dôležitosť ekológie a potrebu využívania recyklovaných materiálov a aj preto sa rozhodli vyrábať voskové markre Scribo. Ich ambíciou je nahradiť zaužívané obyčajné fixky našim produktom - bezodpadovými popisovačmi na bielu tabuľu vyrábaných z recyklovaného vosku.

Názov Scribo je odvodený z latinčiny a v preklade znamená „ja píšem“, aby sme sa všetci zamysleli čím píšeme a aký to ma dopad na okolie. Ich logo symbolizuje kľúčovú výhodu markrov, a to je využitie ich celého tela pri písaní.

Produktom firmy Scribo sú ekologické popisovače na biele tabule alebo flipcharty, s ktorými sa snažia nahradiť klasické fixky, ktoré často vysychajú a tvoria veľké množstvo plastového odpadu. Nápad pre daný produkt, sa spája s príbehom jednej členky tímu, keď jej pri učení doma vyschli všetky fixky a potrebovala niečo, čo vysychať nebude. Preto členovia firmy hľadali možnosti písania na bielu tabuľu, ktoré by boli navyše aj ekologické. Ich markre sú vyrábané z nezávadného odpadu voskových tlačiarní, ktorý bol doteraz vyhadzovaný. Voskové tlačiarne sú technológie rýchleho tlačenia pomocou voskových tyčiniek, využívané najmä na úradoch, ale produkujú voskový, no inak nezávadný odpad, ktorý sa zberajú a ďalej využívajú.

Na zaistenie najlepších písacích vlastností sa do vosku pridáva farbivo, škrob a olej. Tieto ekologické markre sa pri písaní celé spotrebujú a neprodukujú tým nadbytočný odpad. Navyše nie sú založené na alkoholovej báze a preto nevysychajú a nezapáchajú. Pri používaní na biele tabule alebo flipcharty sú zotierateľné aj bez použitia alkoholového prípravku a na zabezpečenie najlepšieho dojmu pri mazaní balenie obsahuje aj ručne vyrábanú utierku Scribo.

Príležitosť na založenie študentskej firmy dostali v rámci predmetu aplikovanej ekonómie a od neziskovej organizácie JA Slovensko, súčasťou skupiny Junior Achievement

Worldwide. Ambíciou firmy je postúpiť na súťaž medzinárodný veľtrh, kde sa stretnú študentské firmy z celej Európy. Veríme, že budú úspešne reprezentovať nielen slovenské gymnázium, ale aj pokračovať v stopách minuloročnej firmy Ren.

 

Zdroj a foto: scribo