Pred piatimi rokmi 11. 11. 2016 o 11.11 hodine vznikli dve nezávislé internetové portály – Kežmarský informačný express a Kežmarský šport.

Kežmarský informačný express približuje život v troch okresoch (Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa) podtatranského regiónu. Cieľom je, aby sme vedeli čo sa deje nielen v našom meste, ale mali informácie aj čo majú nové naši susedia a priatelia. Migrácia občanov medzi týmito tromi okresmi je veľká a nikto nemôže tvrdiť, že veci v susednom okrese sa ho netýkajú.

Informácie sú aktuálne, často v reálnom čase, čo je základným cieľom obidvoch portálov. Drvivá väčšina podujatí, ktoré sú organizované v našom regióne, ale i mimo neho, ak sú zaujímavé, je zachytená i v Kalendári podujatí, ktorú je možné otvoriť jediným klikom.

Paralelne s portálom Kežmarský informačný express vznikol a žije si svojim životom aj portál Kežmarský šport. Ten bol a aj je určený pre fanúšikov kežmarského športu. Snažím sa na ňom mapovať všetky športy, ktoré sú etablované na území mesta Kežmarok, no niekedy informujem i o úspešných Kežmarčanoch, ktorí dosahujú pekné športové výsledky či výkony v iných ako kežmarských dresoch. Aj na portáli Kežmarský šport sa snažím, aby informácie boli aktuálne, často v reálnom čase. Moje snaženie o mapovanie kežmarského športu bolo už aj ocenené inými celoslovenskými, či svetovými portálmi, ktoré mapujú akcie na svetovej športovej scéne, čo je pre mňa určitým meradlom dobrej cesty Kežmarského športu. V športovom i novinárskom živote je ale stále čo vylepšovať, pritom času je čoraz menej, no snaha o to, byť stále pri každom úspešnom výkone kežmarského športovca sa nestráca. Preto som rád, ak si nájdete úspechy toho svojho športovca či športového klubu na mojom portáli, lebo o to mi najmä ide.

Ak ste spokojní, že Kežmarský inormačný express a Kežmarský šport vám prináša cenné informácie môžete túto moju prácu, ktorú vykonávam sám, podporiť ľubovoľným finančným príspevkom na číslo účtu: IBAN: SK3811110000001397434003. Ďakujem vám! Pavol Humeník.