Poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Milan Glevaňák doručil dňa 15. 2. 2023 písomné vzdanie sa mandátu poslanca.

Týmto krokom došlo k zániku mandátu poslanca a na jeho miesto nastupuje náhradník, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom mandát zanikol. Tentoraz to je v kežmarskom volebnom obvode číslo 3.

Po zložení sľubu poslanca, ktorý nový kandidát za poslanca musí vykonať na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, sa 13. marca 2023 stal novým poslancom nezávislý kandidát PhDr. Igor Kredátus.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku tak na svojom zasadnutí zo dňa 13. marca 2023 zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Milana Glevaňáka a konštatovalo, že poslanec PhDr. Igor Kredátus zložil zákonom stanovený sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorým sa stal riadnym poslancom zastupiteľstva.

Po vzdaní sa mandátu v krajskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo 13. februára 2023, sa tak Milan Glevaňák vzdal poslanca aj v meste Kežmarok.