Ako jedna z mála inštitúcií, ktorá každoročne vykazuje štatistické údaje o návštevnosti mesta, som oslovil vedenie kežmarského múzea, o vyhodnotenie návštevnosti za rok 2016. Cieľom je, aby mali Kežmarčania aspoň základnú predstavu o tom, koľko turistov navštívilo mesto Kežmarok. Múzeum patrí do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Kežmarský hrad je totiž jednou z hlavných turistických cieľov, pre ktoré do Kežmarku turisti zavítajú. Popri vykázania návštevnosti v kežmarskom hrade vedenie kežmarského múzea poskytla údaje aj o návštevnosti svojej výstavnej siene i o expozícii meštianskej bytovej kultúry ako aj o samostatnej expozícii historických vozidiel na kežmarskom hrade.

Samozrejme, že  do návštevnosti sa nedostali niektoré z turistických zájazdov, ktorí iba prišli na hradné nádvorie, sami si urobili výklad a odišli z Kežmarku preč, bez toho, aby sa o návšteve urobil aspoň jeden záznam. I to ale patrí k cestovnému ruchu, preto dá sa povedať, že vykazovanie návštevnosti za celý rok, je potrebné brať s určitou rezervou. Ak k oficiálnym výsledkom pripočítame nejakých 20 percent, asi sa dostaneme k približnému číslu skutočnej návštevnosti daného miesta.

Kežmarský hrad v roku navštívilo v roku 2016, podľa vykázaných údajov, 36 380 návštevníkov. Je to takmer o 5000 návštevníkov viac ako v roku 2015 a oproti roku 2014 je to nárast až o 7500 návštevníkov.

Expozíciu meštianskej bytovej kultúry, ktorá je umiestnená na Hlavnom námestí 55, navštívilo v roku 2016 celkovo 1574 návštevníkov. Aj tu bol oproti roku 2015 nárast, a to o vyše 400 návštevníkov, no oproti roku 2014 je to pokles o 400 turistov.

Výstavnú sieň múzea na ulici dr. Alexandra 11 navštívilo v roku 2016 celkovo 1412 návštevníkov. Oproti predošlému roku je to pokles o vyše 300, no oproti roku 2014 výstavnú sieň navštívilo o 500 návštevníkov viac.

Samostatnú expozíciu historických vozidiel na kežmarskom hrade navštívilo v roku 2016 2049. Je to pokles, oproti roku 2015 o 500 a oproti roku o 400 návštevníkov.

Celkovo zariadenia kežmarského múzea tak navštívilo 41 415 návštevníkov, čo je nárast o 5000 turistov. V percentách je to nárast o vyše 12 percent. Ak k danému číslu pripočítame okolo 20 percent, môžeme tak dostať približné číslo návštevnosti mesta Kežmarok.

V porovnaní domácich a zahraničných návštevníkov jasne dominujú slovenskí návštevníci. V roku 2016 ich navštívilo priestory kežmarského múzea okolo 29 000, pričom zahraničných návštevníkov bolo okolo 4000.

Čo sa týka zahraničnej klientely, najviac zahraničných návštevníkov bolo z Poľska, potom z Maďarska, Čiech, Nemecka a Ruska. Pribúdajú návštevníci z Anglicka, Izraela, Holandska, Ameriky a Austrálie.

Určitou zaujímavosťou vykazovaných štatistík je, že podľa veku, najviac navštívili priestory kežmarského múzea deti a študenti. Tých bolo 15 279. Potom nasleduje kategória dospelých, ktorých prišlo okolo 13 431 a potom nasleduje kategória dôchodcov, ktorých prišlo do múzea 3328.

Touto cesto sa chcem poďakovať riaditeľke kežmarského múzea Mgr. Erike Cintulovej, ktorá poskytla vyhodnotenie návštevnosti múzea za rok 2016 aj pre Kežmarský informačný express.

Podrobné výsledky vyhodnotenia návštevnosti, za rok 2016:

 

Celý rok objekty

Celkovo rok

Hrad

HN55

AL11

Veterány

Objekty spolu

Nárast + / - pokles %

2014

28927

1942

907

2404

34180

2,85%

2015

31406

1143

1781

2531

36861

7,84%

2016

36380

1574

1412

2049

41415

12,35%

 

Zloženie návštevníkov za rok 2016

Domáci - cudzinci

Hrad

AL11

HN55

Veterány

Domáci

28 371

23 973

1 041

1 466

1 891

Cudzinci

3 667

3 383

32

94

158

Voľný vstup

9 377

9 024

339

14

 

SPOLU

41 415

36 380

1 412

1 574

2 049

 

Podľa veku

Hrad

AL11

HN55

Veterány

Deti študenti

15 279

12 908

775

475

1121

Dospelí

13 431

11 578

146

810

897

Dôchodcovia

3328

2 870

152

275

31

Voľný vstup

9 377

9 024

339

14

 

SPOLU

41 415

36 380

1 412

1 574

2 049