Zdravotníci z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok n. o., člen skupiny AGEL, sa opäť aktívne zúčastnili festivalu Európske ľudové remeslo organizovaného mestom Kežmarok. Počas troch dní konania festivalu ošetrili 32 ľudí, ktorým bola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť. V porovnaní s počtom ošetrených v roku 2022 klesol ich počet o 26. Najčastejšou príčinou ošetrenia bola nevoľnosť a zvýšený krvný tlak.

Zdravotníci z kežmarskej nemocnice boli aj v tomto roku nápomocní počas víkendového festivalu EĽRO. „Od piatka do nedele naši zdravotníci ošetrili 32 osôb, čo bol oproti minulému roku pokles o 26 osôb. Každý deň bola prítomná hliadka štyroch zdravotníkov a jedného šoféra dopravnej zdravotnej služby. Za súčinnosť ďakujeme spoločnosti AGEL Merea, ktorá nám poskytla sanitné vozidlo. Charakter ošetrení zväčša nebol závažnejšieho typu, najviac ošetrených bolo v sobotu, pričom až 59% z celkového počtu ošetrených vyhľadalo pomoc pri nevoľnosti a poruche krvného tlaku,“ informuje námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť kežmarskej nemocnice Mgr. Veronika Nadžadyová.

Ďalšími zdravotnými komplikáciami medzi účastníkmi festivalu EĽRO boli drobné poranenia ruky, hlavy, dolných končatín, bolesť hlavy, poštípanie hmyzom a nadmerné užitie alkoholu. V sobotu bola pre prípad potreby dlhšie v prevádzke aj chirurgická pohotovosť. „Štandardne je v sobotu chirurgická pohotovosť dostupná do 12.00 hod. Pre festival EĽRO sme sa rozhodli predĺžiť prevádzku pracoviska do 19.00 hod. Počas tohto obdobia boli v ambulancii ošetrené iba menšie zranenia,“ dopĺňa námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Lýdia Wikarská.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra