V Nemocnici AGEL Levoča, Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, a Nemocnici AGEL Krompachy začne platiť od 15. júla 2022 zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Vyplýva tak z rozhodnutia hlavného epidemiológa a hygienika skupiny AGEL SK.

„S platnosťou od 15. júla 2022 až do odvolania platí v nemocniciach spišského klastra zákaz návštev. Rozhodnutie bolo prerokované v súčinnosti s medicínskym vedením a hlavným epidemiológom a hygienikom spoločnosti AGEL SK. Primárnym zámerom je ochrana nášho personálu a pacientov, v dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19,“ informuje riaditeľ nemocníc spišského klastra, Ing. František Lešundák.

Nepriaznivá epidemiologická situácia a najmä snaha predísť ťažkým dopadom pandémie viedla k rozhodnutiu, že od 15. júla 2022 platí v levočskej, kežmarskej a krompašskej nemocnici zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. V prípade pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, alebo z dôvodu návštevy kňaza je možné udeliť výnimku pri dodržaní prísnych pandemických opatrení.

Možnosť zabezpečenia osobných potrieb pacientov je denne, kedy môžu príbuzní odovzdať veci službukonajúcemu personálu na oddelení.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok