Pre niekoho bežný deň, pre sestry, ktoré bez ohľadu na to, či je deň, či noc, bežný deň alebo sviatok pracujú s plným nasadením, viac než výnimočný. Piatok 19. mája patril v Senci slávnostnému galavečeru a odovzdávaniu prestížneho ocenenia Biele srdce, ktoré sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Až sedem ocenení získali sestry, ktoré pôsobia v zdravotníckych zariadeniach Skupiny AGEL. Medzi nimi aj Mária Danielčáková, sociálna sestra oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala už po 16. krát výnimočné podujatie, ktoré bolo o sestrách a pre sestry. Všetky tie obetavé mamy, manželky, sestry, priateľky, jednoducho nezastupiteľné a mimoriadne dôležité nežné predstaviteľky zdravotníctva, prvé a posledné osoby, s ktorými sa pacient v nemocnici stretáva sa stretli, aby si v mene všetkých svojich kolegýň prevzali ocenenia. Nevyhnutnou súčasťou zdravotníctva sú od nepamäti, no posledné roky ukázali, prečo sa na ich prácu pozeráme s ešte väčším rešpektom. Uznanie a obdiv za svoje nasadenie, trpezlivosť, obetavosť a nezlomnú vôľu pomáhať za každých okolností pacientom si preto právom zaslúžia.

A čo na svoje ocenenie hovorí samotná ocenená Mária Danielčáková?

,,Som veľmi dojatá z tohto prestížneho  ocenenia, ktoré je pre mňa mimoriadnou udalosťou a hlboko si to vážim. Vnímam to ako ocenenie a uznanie mojej práce. Je to silne emotívne. Ďakujem regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek v Kežmarku a vedeniu nemocnice, námestníčke pre ošetrovateľstvo Mgr. Veronike Nadžadyovej a vedúcej sestre ODCH Mgr. Simone Pavlíkovej, ktoré ma nominovali.  Som v pozícií odmenenej, a to ma zaväzuje naďalej ľudsky a profesionálne pristupovať k práci sestry. Byť dobrou sestrou je dar, ktorý nedostane každý a zároveň sa nedá nadobudnúť titulmi. Vychádza z hĺbky duše a citu.“

,,V prvom rade patrí poďakovanie SKSaPA za organizáciu tohto slávnostného galavečera. ,,Biele srdce je definované ako ocenenie, vyjadrujúce charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Rada by som všetkým sestrám a pôrodným asistentkám poďakovala za silu, odhodlanie, námahu, profesionalitu a trpezlivosť, ktorú vkladajú do každodennej práce, za entuziazmus a vôľu, s ktorými zvládajú často veľmi náročné situácie. A tiež za veľké srdce, ktoré riadi prácu vašich rúk. Sme to my, ktoré sme s pacientom a jeho ťažkými životnými situáciami tvárou v tvár, neraz dni aj týždne. Sestry sú prítomné v tých najcennejších a neraz aj najtragickejších chvíľach v živote. Denne pri našej práci vidíme nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život i jeho koniec. A to je nesmierne vyčerpávajúce,“ uviedla PhDr. Jana Ondrišová, MPH, riaditeľka

Odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok