Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, otvorila začiatkom septembra novú ambulanciu. Ide o ambulanciu cievnej chirurgie, ktorá sa nachádza v priestoroch Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ordinačné hodiny ambulancie pre pacientov sú pondelok, utorok, štvrtok a piatok v časoch 8:00 – 12:00 a 12:30 – 14:00 h.

Takáto ambulancia v nemocnici doteraz chýbala. „Začiatkom septembra sme pristúpili k otvoreniu ambulancie cievnej chirurgie. Toto špecializované pracovisko je zamerané na komplexnú starostlivosť o pacientov s ochorením arteriálneho a venózneho systému – zahŕňa  diagnostiku, liečbu a prevenciu. V prípade potreby operačného riešenia cievny chirurg jedenkrát týždenne realizuje operačné výkony na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Je to komplexná operačná liečba varixov (kŕčových žíl), vrátane operácií laserom, sklerotizácia varixov, vytvorenie cievneho prístupu pre potreby dialýzy. Ambulancia hierarchicky spadá pod oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a nachádza sa vo vynovených priestoroch Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti,“ približuje námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice, MUDr. Lýdia Wikarská.

Prví pacienti zavítali do novootvorenej ambulancie už 4. septembra 2023 a prvá operácia v tomto odbore bola realizovaná 6. 9. 2023, kedy boli operovaní traja pacienti. „Vyšetrujeme dospelých aj detských pacientov, prevažne s ischemickou chorobou dolných končatín, ochorením žilového systému, no najmä pacientov s chronickou žilovou insuficienciou. Ischemické choroby sú skupinou zdravotných problémov, ktoré vznikajú v dôsledku zníženého kyslíka a živín do tkanív v dôsledku obmedzenia krvného prietoku. Ordinačné hodiny ambulancie sú pre pacientov vyčlenené v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v časoch 8:00 – 12:00 a 12:30 – 14:00, pričom stred pracovného týždňa je vyhradený na operatívu,“ hovorí lekárka ambulancie a špecialistka cievnej chirurgie MUDr. Jana Javiľáková.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra