Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k dispozícii mobilný RTG prístroj. Toto mobilné zariadenie umožňuje vykonávať röntgenové snímky mimo röntgenového pracoviska. Využíva sa najčastejšie pri vyšetrovaní pacientov z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, JIS interného a JIS novorodeneckého oddelenia.

Zamestnanci rádiologického oddelenia kežmarskej nemocnice už majú niekoľkomesačné pracovné skúsenosti s mobilným RTG prístrojom. „Hlavnou výhodou prenosných RTG prístrojov je práve ich mobilnosť. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby boli jednoducho premiestniteľné z miesta na miesto. Efektívne tak vieme vykonávať RTG snímky v rámci nemocnice tam, kde to je práve potrebné a nevyhnutné. Mobilný RTG prístroj sa využíva v prípade, kedy nie je možné pacienta dostaviť do RTG vyšetrovane, alebo je to príliš komplikované. Najčastejšie sa prístroj využíva na RTG vyšetrenia pacientov, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii na OAIM (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny), JIS interného oddelenia a JIS novorodeneckého oddelenia, kde sa v prípade potreby vyšetrujú novorodenci v inkubátore,“ vysvetľuje vedúci rádiologický technik kežmarskej nemocnice Bc. Marián Ksiažek.

Moderné RTG prístroje disponujú pokročilými technológiami. Minimalizujú dávku žiarenia, ktorej je vystavený pacient a obsluhujúci personál. Kežmarská nemocnica využila prenosný RTG prístroj v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti už na viacerých vyššie spomenutých oddeleniach. Výnimočne sa mobilný RTG prístroj používa aj na bežnom internom alebo detskom oddelení, kedy je pacient z nejakého dôvodu izolovaný. Prístroj má pokročilé moderné funkcie, ako je možnosť digitálneho záznamu a okamžitého zdieľania snímok. Na fotografiách je možnosť vidieť práve snímku novorodenca v inkubátore.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok