Vďaka finančným prostriedkom, ktoré podujatie prinieslo bude môcť detské oddelenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, zakúpiť potrebné vybavenie. Benefičnú akciu zorganizovali CVČ Kežmarok, SOŠ Biela voda a Spring. To všetko v duchu príjemného posedenia a prezentácie módnej práce žiakov.

Módnu prehliadku charitatívneho charakteru zorganizovali Centrum voľného času Kežmarok pod vedením Mgr. Radovana Dejneka, riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok Mgr. Anna Jurgovianová a Peter Bjalončík zo Springu. „V mene celého detského oddelenia by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým organizátorom tejto iniciatívy, ktorá vďaka skvelej akcii detskému a novorodeneckému oddeleniu priniesla finančný príspevok až 4300 €. Úžasný nápad sa im podarilo pretaviť do veľmi veľkej pomoci a krásneho gesta pre detské oddelenie,“ hovorí primárka detského oddelenia kežmarskej nemocnice MUDr. Zuzana Seligová.

Finančné prostriedky budú slúžiť na dokúpenie vybavenia pre detské oddelenie. „Výťažok by sme radi použili na nákup resuscitačného vozíka, posteľnej bielizne, vankúšikov a prikrývok pre dojčatá. Sme nesmierne radi, že sa benefičná akcia uskutočnila a organizátorom sa takto vydarila. Je to obrovská pomoc pre našej oddelenie, na ktoré môžeme vďaka finančnému príspevku zakúpiť potrebné zariadenie a vylepšovať tak zdravotnú starostlivosť pre našich najmenších pacientov,“ dodáva primárka detského oddelenia MUDr. Zuzana Seligová.

 

Zdroj a foto: Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra