Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v priestoroch Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku 23. novembra 2016 BURZU INFORMÁCIÍ.

Bude prebiehať od 8.00 do 13.00 hodiny a bude zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu stredných odborných škôl, ich študijného zamerania a možností uplatniť sa na trhu práce po ukončení štúdia, resp. možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokých školách.

Na burzu sú pozvaní žiaci končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičov, výchovných poradcov a zástupcov škôl, ako aj stredných odborných škôl.

Úrad práce ponúka:

- poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce

- možnosť získať informácie o službách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

- možnosť získať informácie o realizovateľných Národných projektoch na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

- možnosť získať informácie o podmienkach zamestnania sa v zahraničí (EURES)

- možnosť získať informácie o podmienkach štúdia na Stredných odborných školách

- možnosť získať informácie o povolaniach, ktoré poznáte, ale aj o tých, ktoré nepoznáte prostredníctvom programu Integrovaného systému typových pozícií