S uverejnením ponuky vedenie Centra zároveň vysvetlilo určité informácie spojené s danou predloženou ponukou.

S uverejnením ponuky krúžkov vedenie Centra voľného času zároveň vysvetlilo určité informácie spojené s predloženou ponukou.

1. Pokiaľ sa v ponuke krúžkov nenachádza práve ten Váš krúžok, mrzí nás to, no zrejme sme nenašli vhodného trénera, miesto, či jednoducho o krúžok ako taký nie je dlhodobý záujem.

2. Výška poplatkov na krúžok závisí od VZN mesta Kežmarok. Je to spravidla cena 2€ za mesiac a teda 16€ za rok (október až máj). Výnimočne sa cena mení a môže byť 4€ za mesiac resp. 8€ za mesiac. To už je ale na individuálny rozhovor, nakoľko do toho vstupuje množstvo faktorov.

3. Pri niektorých krúžkoch ešte nemáme presne stanovené časy, termíny a miesta konania, vstupujeme do rokovaní so školami, kde niektoré krúžky prebiehajú.

4. Ideálne je dieťa na krúžok prihlásiť už takto vopred a pokiaľ by Vám daný termín, čas a miesto nevyhovovalo, nie je nič ľahšie ako to, že dieťa na krúžok jednoducho nenastúpi. Pokiaľ sa ale rozhodnete čakať veľmi dlho, je možné, že krúžok sa zaplní a na Vaše dieťa možno už neostane voľné miesto.

5. Prijímame deti nielen z mesta Kežmarok. Podľa zákona môže nastúpiť do krúžku dieťa, z ktoréhokoľvek mesta SR.

6. Krúžok Šport M - športový klub mládeže je krúžok zameraný na komplexný rozvoj dieťaťa, do ktorého spadá napríklad aj atletika.

7. Šport pre všetkých je krúžok, ktorý zahŕňa tak isto športové aktivity a je vedený presne v duchu dvoch tohtoročných letných športových táborov.

Prihlášky na krúžky nájdete na našom webe www.cvc-kezmarok.sk, resp. osobne u nás v budove (Gen. Štefánika 47). Počas augusta nás tu nájdete každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 a v septembri od 7:00 do 17:00 h.

 

Zdroj: cvč kežmarok