Dlhoočakávaná investičná akcia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zameraná na prestavbu školských objektov v Kežmarku sa začala. Prinesie obnovu historickej budovy župného gymnázia a vybudovanie novej prístavby pre tamojšiu školu umeleckého priemyslu. Moderný komplex vzdelávania prepojí obe inštitúcie zdieľanými priestormi, bude vynovený zvonku i zvnútra a navyše bezbariérový. Prešovská krajská samospráva tu preinvestuje takmer 13 miliónov eur.

Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku sa dočkali významnej modernizácie. Ich zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj aktuálne spustil rekonštrukciu sídla gymnázia a zároveň výstavbu nového objektu pre školu pripravujúcu študentov v umeleckých odboroch. Významnú investičnú akciu odobrili na aprílovom zasadnutí tohto roku krajskí poslanci a schválili tiež jej financovanie s fázovaním na obdobie najbližších troch rokov. Celkový rozpočet projektu predstavuje 12,9 mil. eur. Významnú časť, a to až 10,9 mil. eur,  pritom tvoria financie prešovskej župy a 2 milióny eur sú zdroje z Európskej investičnej banky.

 

„Toto je veľký deň, dovolím si povedať pre celý okres Kežmarok a jeho stredné školstvo, pretože tu realizujeme ďalší z našich veľkých školských projektov, ktorý zmení tunajšie stredné vzdelávanie a určite ho posunie na vyššiu métu. Žiakom a učiteľom dvoch našich škôl dáme moderné a kvalitné školské objekty i vnútorné priestory, kde sa budú cítiť bezpečne a aj príjemne. A kde sa hlavne budú môcť kvalitne pripravovať pre svoje budúce povolanie,“ priblížil v pondelok 27. novembra počas odovzdávania staveniska pre prestavbu kežmarských školských budov predseda PSK Milan Majerský.

Dielo bude zabezpečovať spoločnosť GMT development s.r.o., Prešov a realizovať podľa architektonického návrhu z dielne Tatra Ateliéru v Poprade. Stavebné práce sú rovnako ako aj financovanie pritom fázované na obdobie 2023-2026. Presnejšie na prelome rokov 2023/2024 zhotoviteľ zrealizuje búracie práce, prípojky a základy pre prípojku. Vyžiadajú si investíciu 2 mil. eur.

 

V priebehu roka 2024 sa pustí do rekonštrukcie  gymnázia a výstavby hrubej stavby budúceho objektu ŠUP v predpokladanom náklade 4,4 mil. eur. Tieto stavebné zásahy presiahnu aj do nasledujúceho roka (2025), v ktorom PSK plánuje preinvestovať rovnako 4,4 mil. eur. Viac ako 2 milióny eur si vyžiadajú dokončovacie práce, vonkajšie úpravy, úpravy komunikácie a oplotenia, ktoré by mali prebehnúť v poslednom investičnom roku 2026.

„Budovu gymnázia, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, opravíme zvonku aj zvnútra čo sa týka sietí, inštalácií, podláh i fasády a novú prístavbu ŠUP-ky vybavíme atraktívnymi ateliérmi a spoločenskou miestnosťou, pričom mnohé priestory ako jedáleň, telocvičňa, knižnica či laboratóriá budú spoločné. Žiaci sa tak budú denne stretávať, čo je určite prospešné a vďaka čomu sa tu vytvorí doslova veľké vzdelávacie centrum. Ja verím, že aj tentoraz pôjde  o stavbu, ktorá bude ukážkou toho, ako majú stredné školy v 21. storočí vyzerať,“ doplnil Majerský.

 

Pri komplexnej rekonštrukcii historickej budovy gymnázia zrealizuje zhotoviteľ stavby stavebné činnosti zamerané na výmenou zdravotechniky, elektroinštalácií či vykurovania. V pláne je aj modernizácia sociálnych zariadení a podláh, úprava fasády  a napokon debarierizácia budovy s vybudovaním nového výťahu a plošiny.

„Táto budova má veľký rekonštrukčný a investičný dlh a projekt tak prichádza doslova päť minút pred dvanástou. Zápasíme tu dlhodobo s tepelným diskomfortom, potrebujeme vynoviť triedy, kabinety, ale aj laboratóriá. Chýba nám oddychová zóna a najmä vlastná jedáleň s výdajňou jedla a toto všetko tento projekt rieši. Prakticky pôjde o komplexnú rekonštrukciu od podlahy po strop, ktorá si vynúti odpojenie od všetkých sietí , a preto budeme musieť z tejto školy približne na jeden školský rok odísť a fungovať v improvizovaných podmienkach v priestoroch, ktoré nám poskytnú stredné školy v Kežmarku,“ vysvetlila riaditeľka Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku Daniela Mihóková.

 

V prípade nového objektu pre ŠUP sa vybuduje prístavba k budove gymnázia s kompletným zázemím. Taktiež sa opravia a zrekonštruujú všetky spoločné prípojky a teplovod a vybuduje nová požiarna nádrž. Nasledovať budú sadové úpravy a spevnenie okolitých plôch, obnova oplotenia i vybudovanie garáže či nevyhnutného počtu parkovacích miest. Aj táto prístavba bude bezbariérová.

„Čo sa týka našej prístavby, vznikne tu moderné centrum, kde budú moderné ateliéry a dostatok svetla a verím, že to bude pre našich žiakov a učiteľov zmenou k lepšiemu. A to najmä v tom, že tu budeme mať kvalitné pripojenie na internet, čo je pre našu školu a prácu so softvérmi nevyhnutné a každý učiteľ bude mať konečne svoj vlastný ateliér. Vytvoria sa tu samostatné učebne napríklad na figurálne kreslenie a učebne pre praktické vyučovanie, ako aj počítačové učebne, kde sa bude robiť práca v grafických programoch,“ vyjadrila sa k spusteniu projektu riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku Marta Perignáthová.

 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je moderná škola disponujúca odborným a materiálnym potenciálom, v laviciach ktorej sa v aktuálnom školskom roku vzdeláva vyše 200 žiakov.

Takmer 170 budúcich umelcov sa pripravuje v tunajšej škole umeleckého priemyslu. Jej študenti študujú v odboroch grafický a priestorový dizajn, propagačné výtvarníctvo, konzervátorstvo a reštaurátorstvo, fotografický dizajn a grafický dizajn.

 

Zdroj a foto: psk