Oddelenie školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Kežmarku zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o dotácie pre športové kluby a združenia.

Športová akcia či podujatie, na ktoré žiadateľ chce požiadať o dotáciu, sa musí uskutočniť v roku 2021.

Výzva na predkladanie žiadosti o ostatné dotácie je uverejnená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 - šport. 

Termín na predloženie žiadosti je do 5. februára 2021.

 

Linky na výzvu:

https://www.kezmarok.sk/oznamy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-ostatne-dotacie-v-zmysle-vzn-c-3-2016-sport.html

https://www.kezmarok.sk/download_file_f.php?id=1453780

 

Zdroj: mesto kežmarok

Foto: rct