Mesto Kežmarok si v roku 2017 pripomína viaceré zaujímavé okrúhle spoločné výročia s inými mestami. Jedným z nich je aj 1. júl 1992. Pred 25 rokmi bola podpísaná zmluva o osamostatnení obce Ľubica od Kežmarku.

Obec bola ku Kežmarku pričlenená v roku 1974, čo znamená, že celkovo to bolo 18 rokov, čo Kežmarok a Ľubica mali spoločnú históriu.

Od odčlenenia Ľubice od Kežmarku, ktoré sa uskutočnilo 1. júla 1992, je  možné konštatovať, že evidujeme spor o sídlisko Juh. To sa postavilo za danej krátkej spoločnej histórie, čím sa mala (asi) deklarovať spoločná budúcnosť. Tá, momentálne je na míle vzdialená. Sídlisko, ktoré sa postavilo na území obidvoch katastrov a malo mesto Kežmarok s obcou Ľubica spájať, sa stalo príčinou dlhoročných sporov.

Dátum 1. júl 1992 je iba názorným príkladom toho, ako niekedy stačí i krátky čas na to, aby sa niektorí ľudia i samosprávy od seba odcudzili. Niekedy stačí naozaj krátky okamih na to, aby sme zašli do slepej uličky. Škoda, že to cúvanie z nej, trvá neskutočne dlho. Niekedy dokonca tak dlho, že sa musí počkať až na novú generáciu, ktorá všetky "krivdy" minulosti bude naprávať.

Ľudia by sa mali, na spoločné problémy aspoň trochu pozerať s nadhľadom. Snažiť sa o to, ako ich vyriešiť a nie ich „naveky“ zabetónovať. Veď ide o ľudí a rozvoj daného územia...