Dnes 27. júla 2017 je tomu presne 15 rokov od podpísania zmluvy s francúzskym mestom Lesneven. Žiadne kežmarsko-francúzske oslavy sa ale v meste nekonajú a ani nie je známe, že by sa zo strany mesta tento dátum nejako spomenul. Snáď je to aj symbolika, pretože toto partnerské mesto poznáme najmenej, je od Kežmarku z partnerských miest najďalej, no to, že ho tak málo poznáme nie je určite chyba občanov Kežmarku.

Dnes môžeme konštatovať, že prakticky ani nepoznáme vzájomný potenciál, ktorý by mohli obidve mestá využiť. Jediný známy, ktorý by potrebovali obidve mestá posunúť aspoň o krok vyššie, sme nevyužili vôbec. Tým je turizmus.

 

Ojedinelými aktivitami boli v minulosti v kultúrnej oblasti a v zdravotníctve zo strany Francúzov a zo strany Kežmarku v školskej oblasti. To bolo kedysi. Dnes nepoznáme zo strany Kežmarku žiadne známe aktivity smerom k francúzskemu mestečku, čo je určite škoda. Akoby sme nemali ani záujem hľadať nejaké styčné body vzájomnej spolupráce, pretože vhodnou propagáciou a komunikáciou s partnerom by sa dalo všeličo urobiť.

 

Je preto na škodu, že vzájomná spolupráca miest sa nepretavila v lepšiu komunikáciu, pretože najmä v cestovnom ruchu by si určite zaslúžilo, naše pätnásťročné partnerstvo, bohatšie vzájomné aktivity. Na jednej strane región Spiš a na druhej strane, pre nás neznáme Bretónsko, majú v sebe bohatstvo cestovného ruchu a mali by určite svojmu partnerovi čo ponúknuť.

 

Mesto Lesneven leží v departmente (kraji) Finistere a je sídlom okresu Lesneven. Má 7500 obyvateľov. Je vzdialené od Kežmarku 2150 kilometrov. Okrem Kežmarku má partnerov ešte v Španielsku, Nemecku a vo Walese.

 

Je iba veriť, že obidve strany budú hľadať cesty, aby ďalších 15 rokov partnerstva bolo využitých užitočnejšie a nemalo iba formálny charakter.

 

Fotografie: fb, net